Wykresy AR654

Czas wewnętrzny: 2016-07-14 CZ 12:28:28


1. Temperatura PG1    95.2 °C

chart

2. Temperatura PG2    544.2 °C

chart

3. Wilgotność    75 %RH

chart

4. Ciśnienie    107.83 kPa

chart

UWAGA: Do poprawnego wyświetlania wykresów konieczne jest połączenie internetowe i dostęp do usługi Google Chart API

Wersja: 1.0.0


www.apar.pl